Podning, inden for molekylærbiologien overførsel af celler (fx bakterier) eller virus til et vækstmedium med henblik på opformering. Podning anvendes ofte i forbindelse med artsbestemmelse af ukendt materiale (fx i fødevarer) eller rendyrkning af en bestemt organisme.