Podning, er inden for mikrobiologien indpodning af infektiøst materiale på dyr eller på vækstmedium med henblik på opformering og identifikation af mikroorganismer (fx bakterier, svampe eller virus) i materialet. Podning anvendes ofte i forbindelse med diagnostik af den mikrobiologiske årsag til infektionssygdomme hos mennesker og dyr fx. svælgpodning ved halsbetændelse, eller påvisning af mikroorganismer i fødevarer. Påvisningen kan ske ved dyrkning eller ved identifikation af DNA fra mikroorganismerne ved hjælp af polymerasekædereaktionen (PCR).