Pleokroisme, (af gr. pleion 'mere', chros 'farve' og -isme), den egenskab, at mineraler kan have forskellig farve set fra forskellige vinkler. Pleokroisme er fællesbetegnelse for dikroisme, der viser to forskellige farver og forekommer hos enaksede mineraler (trigonale, tetragonale og heksagonale), og trikroisme (tre farver), der forekommer hos toaksede mineraler (trikline, monokline og orthorombiske). Kubiske mineraler kan ikke have pleokroisme.