En periode er i geologisk sammenhæng en enhed i den hierarkisk opbyggede geologiske tidsskala, der omfatter enhederne æon, æra, periode, epoke og alder.