Partialbrøk, (1. led af lat. partialis, af pars 'del'), i kompleks analyse en brøk af formen k/(xa)n opfattet som en funktion af x. En rational funktion p(x)/q(x), hvor p,q er polynomier med komplekse koefficienter, kan på entydig måde opskrives som summen af et polynomium og et antal partialbrøker, som bestemmes ved hjælp af q's nulpunkter. En sådan partialbrøksfremstilling er fx vigtig ved integration af den rationale funktion. Et eksempel: