Pardannelse, hos dyr dannelse af par mhp. artens videreførelse. Mange dyr, navnlig pattedyr og fugle, udviser komplicerede adfærdsmønstre som led i pardannelsen (se adfærd). Pardannelsens varighed er meget forskellig fra art til art. Dyr med flere partnere (polygame) danner almindeligvis kun par i forbindelse med selve parringen, mens arter med en enkelt partner (monogame) ofte holder sammen i hele yngleperioden under ungernes opvækst eller evt. hele livet igennem.