En paket er et mindre skib i rutefart mellem indenlandske havne med stykgods.