Påregnelighed er et juridisk kriterium for, hvilke følger af en handling der kan medføre erstatningsansvar eller straf, se adækvans, erstatningsansvar og tilregnelse.