Tilregnelse, i strafferetten er det som hovedregel en af strafbarhedsbetingelserne (se Straffeloven), at der foreligger tilregnelse, dvs. forsæt eller uagtsomhed. Efter straffebestemmelser i andre love end Straffeloven kan der i et vist omfang straffes uden tilregnelse.