Overnationale instanser, supranationale instanser, mellemfolkelige organer, fx inden for EU, som har beføjelse til at give retsregler eller træffe afgørelser, der umiddelbart gælder i de berørte stater. Dvs. at de gælder, uden at staterne iværksætter de særlige gennemførelsesforanstaltninger, som er påkrævet, for at et internationalt instrument, fx en traktat, eller beslutninger, der træffes af et mellemfolkeligt organ på grundlag heraf, kan få virkning i national ret. Se EU.