Osmotrof er betegnelse for organismer, som absorberer flydende fødeemner, dvs. opløste organiske stoffer. Det modsatte er fagotrof.