Oskulation er et geometrisk begreb. En kurve i rummet har i hvert punkt en oskulerende cirkel, der er tættest muligt på kurven, se differentialgeometri. En flade F oskuleres i et givet punkt q af en entydigt bestemt paraboloide P, som har toppunkt i q. Paraboloiden er karakteriseret ved, at forholdet h/d2 nærmer sig nul, når et vilkårligt punkt pP nærmer sig q. Her er d afstanden fra p til q, og h den vinkelrette afstand fra F til p. Den oskulerende cirkel og oskulerende plan for kurver i rummet opfylder en tilsvarende betingelse.