Oligarki-loven, oligarkiets jernlov, den påstand, at enhver organisation nødvendigvis vil blive præget af fåmandsvælde, oligarki, og jo større organisation, desto mere udpræget; fremsat 1911 af sociologen Robert Michels. Udviklingen i de organisatoriske processer og psykologiske ændringer hos lederne vil gøre organisationen oligarkisk uanset politisk observans eller evt. erklæret demokratisk ambition. Tesen er søgt efterprøvet videnskabeligt og kan ikke endegyldigt forkastes.