Nomen esse verum er et juridisk udtryk for, at den, der ved salg eller pantsætning overdrager en fordring, er ansvarlig for, at skyldneren er forpligtet til at betale. Ifølge Gældsbrevsloven har en overdrager som udgangspunkt et sådant ansvar.