Naturalia negotii er en juridisk betegnelse for vilkår, der som oftest eller naturligt vil indgå i aftaler af en bestemt art, fx at leverede varer skal betales. Da aftaleparter almindeligvis vil regne med, at disse vilkår gælder, anses de i juridisk henseende ofte for gældende også uden særlig vedtagelse. Købelovens regler kan siges at være lovfastsatte naturalia negotii i aftaler om køb.