Narrativ, fortælling; fortællende; vedr. handlingens fremadskriden i en fortælling.