Nafta, (af gr. naphta), den flygtige, brændbare fraktion af råolie, som har et kogepunktsinterval på ca. 40 °C- ca. 200 °C. Nafta er råstoffet til fremstilling af motorbenzin (se benzin og olie) og et vigtigt råstof i den petrokemiske industri. Tidligere er betegnelsen nafta blevet anvendt om bl.a. råolie, især den tyndtflydende kaukasiske olie.