Mollusk er en infektionssygdom fremkaldt af et poxvirus. Der ses ofte flere, få mm store, glatte, halvkugleformede svulster i samme farve som den ramtes hud, med en fordybning på toppen, især på krop og arme. Virus smitter ved tæt hudkontakt og i svømmebade; børn med tør hud og astmaeksem er særlig modtagelige. Voksne kan smittes ved seksuel kontakt. Molluskerne forsvinder uden ardannelse i løbet af nogle måneder, hvorfor behandling bør undlades, især hos små børn. Vedvarende mollusker behandles med afskrabning eller frysning. Personer med svækket immunforsvar, fx aids-patienter, kan få meget store udbrud.