Ministersamråd, samråd eller forhandling i folketingsudvalg med en minister om forhold, som udvalgets medlemmer ønsker uddybet ved ministerens personlige tilstedeværelse; som regel løses de fleste spørgsmål ellers ved skriftlig kommunikation mellem minister og udvalg. Samrådet anvendes til en grundigere og tillige mere partipolitisk betinget diskussion. Ministeren vil til støtte i diskussionen normalt medbringe et såkaldt talepapir, udarbejdet af ministeriet. De fleste udvalg tillader ikke, at embedsmænd deltager aktivt i samrådet, men ministeren vil ofte være ledsaget af en eller flere til evt. uddybning af mere tekniske forhold.