Milokorn er en form af durra, som især dyrkes i Afrika.