Milleniarisme er det samme som kiliasme, hvilket betegner forventningen om et tusindårsrige.