Kiliasme er forventningen om, at Kristus skal herske i et tusindårsrige forud for den endelige sejr over Satan og dommedag med de dødes opstandelse (jf. Johannes' Åbenbaring, 20,1-6).