Messe, spise- og opholdsrum i skibe; personkreds i skibe eller på militære tjenestesteder, der danner måltidsfællesskab; opholdsrum, hvortil adgang og brug forbeholdes særlige tjenestekategorier, fx officersmesse, sergentmesse.