Mellemskov, skov, som er resultatet af en driftsform, hvor højskovsdrift kombineres med lavskovsdrift. Mellemskov består af en højskov af spredte (hovedsagelig) lystræer over en forholdsvis tæt lavskov (underskov) af mere skyggetålende træer og buske. Lavskoven forynges ved stævning (vegetativ foryngelse), fx hvert 20. år, idet støddene fra de fældede træer sætter stødskud, der vokser op til ny underskov. Ved stævningen efterlades eller indplantes frøplanter (såkaldt generativ foryngelse) til rekruttering af højskoven. Højskoven er således sammensat af flere aldersklasser, der hver udgør en etage. Øverste og ældste etage borthugges samtidig med stævningen i underskoven. Mellemskov har kun ringe udbredelse i Danmark. Se også skov (skovdyrkning).