Megaron, (gr. 'stort rum', af uklar oprindelse), i antikkens græske hustyper hovedrummet, hvor mændene samledes. I templer betegner det templets hovedhal. Megaron er endvidere betegnelse for en forhistorisk hustype, der består af et enkelt, rektangulært rum med indgang i den ene kortside og foran denne en åben forhal, ofte båret af to søjler; den er formentlig urformen til det senere græske tempel.