Markforsøg, inden for byggeteknik forsøg udført på stedet, hvor et bygværk tænkes opført, for at få direkte information om jordens stivhed og styrke. Forsøgene er typisk belastning af en pæl, der indgår i funderingen, eller af en stiv plade (ofte 0,3-0,6 m i diameter) anbragt på jordoverfladen. Se også fundering.