Makier, gruppe af halvaber, se lemurer; silkemakier er d.s.s. indrier.