M-fase er den fase af cellecyklus, hvor en celle deler sig i to søsterceller, se celledeling.