Mål er en tidligere anvendt betegnelse for en måleenhed eller en normal, jf. længdemål og volumenmål.