Litis contestatio var i romerretten det stadium i en proces, hvor sagen blev indbragt for en dommer til afgørelse, efter at sagens genstand var blevet fastslået.