I geometri siges en plan polygon at være ligesidet, hvis alle sider i polygonen er lige lange. Ligesidede trekanter har også lige store vinkler, mens ligesidede firkanter er romber. Ligesidede polygoner med flere end fire sider behøver ikke at være konvekse.