Frumentios, ca. 300-ca. 380, "etiopiernes apostel". Som syrisk slave i hovedstaden Aksum medvirkede han til kongens og dermed rigets overgang til kristendommen; ordineret af patriarken Athanasios til den etiopiske kirkes første biskop.