Kvælstofbakterier, nitrogenbakterier, se kvælstofkredsløb.