Krigsret, militær domstol. Efter at den hidtidige ledingspligt i Danmark i 1400-t. var blevet afløst af lejede hære til hvert enkelt felttog, indførtes en speciel militær straffelovgivning med egne krigsretter, ledet af en retskyndig, der senere blev benævnt auditør. Ved lov af 4.10.1919 om Retsplejen ved Hæren og Søværnet bortfaldt krigsretterne, og domsbehandlingen af militære straffesager overgik til de almindelige domstole, se militær strafferet og retspleje.