Militær strafferet og retspleje, reglerne om de militære straffebestemmelser samt efterforskning, tiltalerejsning og domsforhandling af militære straffesager mv.