Konkurrerende skadeårsager er udtryk for, at flere, som oftest to, faktorer uafhængigt af hinanden kan have forårsaget en indtruffen skade. Der sondres mellem tilfælde, hvor begge faktorer er ansvarsbærende, fx to bilister, der kører ind i en fodgænger, og tilfælde, hvor kun den ene faktor er ansvarsbærende, fx en bilist, der påkører en fodgænger, som imidlertid kort tid efter uafhængigt af påkørslen bliver ramt af en sygdom, der bevirker det samme tab som påkørslen. Som udgangspunkt vil begge bilister i det første eksempel blive pålagt ansvar for den fulde skade, mens bilistens ansvar i det andet vil blive reduceret. Se erstatningsansvar og årsagssammenhæng.