Et kompendium er et sammentrængt uddrag af et større værk. Betegnelsen bruges især i undervisningssammenhæng om en kortfattet lærebog eller håndbog over et større sagsområde, men kan også betegne forelæsningsnotater.