Kokopper, koppesygdom hos kvæg og en lang række andre drøvtyggere, se kopper. Kokopper er udryddet i Danmark, men en beslægtet sygdom, falske kokopper, er almindelig. Forskellen mellem dem er især, at ægte kokopper viser større tendens til spredning og har et mere alvorligt forløb end falske kokopper. Begge tilstande viser sig hovedsagelig ved smertefulde koppeudslæt på yver og patter. Begge kan smitte til mennesker. Lægen Edward Jenner observerede, at malkere angrebet af ægte kokopper blev immune over for menneskekopper, og i 1796 udførte han for første gang koppevaccinationer med virus fra kvæg, såkaldt vacciniavirus (af lat. vacca 'ko'). Se også koppevaccination.