Kodicil er et tillæg til et testamente og undergivet samme regler som testamenter. I tvivlstilfælde ændrer en kodicil et tidligere testamente i det omfang, bestemmelser i kodicillen er i klar modstrid med bestemmelser i testamentet.