Klerouchi, oldgræsk udflytterbosættelse, som adskilte sig fra en koloni, apoikia, ved at udflytterne, kleroucherne, beholdt deres borgerret i moderbyen og kun fik begrænset selvstyre i den bystat, polis, de var sendt ud for at grundlægge eller overtage.