Kartelret er en del af konkurrenceretten, der vedrører lovligheden af aftaler mellem erhvervsdrivende, fx om fastsættelse af fælles priser, produktionskvoter eller anden begrænsning af konkurrencen.