Køkkenkultur er den udformning, kogekunsten har fået i de enkelte lande og regioner. Emnet kan beskrives ud fra en historisk vinkel eller en praktisk-forsyningsmæssig vinkel, som kortlægger den indflydelse, tilgængeligheden af bestemte fødevarer har på maden til forskellige tider. Et tredje udgangspunkt kan være samfundsmæssigt: Alle køkkenkulturer har forskellige lag knyttet til klasser eller grupper, som spiser forskelligt: landkøkken, borgerligt bykøkken, adels- og fyrstekøkken.