Køberet, option, er en aftale, der giver en part ret, men ikke pligt til at måtte købe noget nærmere bestemt. En køberet modsvares af den andens pligt til at sælge. Der vil ofte skulle ydes betaling for en køberet, eller den kan indgå som et vilkår i en aftale til gengæld for andre modydelser. Se også forkøbsret.