Forkøbsret er et løfte, der giver modtageren ret til forud for andre at indgå en aftale om køb på samme vilkår, som en tredjepart er parat til at acceptere. Ligesom køberetten medfører forkøbsretten en kontraheringspligt, dvs. at løftegiveren forpligter sig til at tilbyde den forkøbsberettigede godet, hvis han vil sælge det. I forhold til en køberet, der som oftest vil fastslå købsvilkårene, er forkøbsretten mere åben, idet vilkårene beror på det tilbud, der foreligger fra tredjeparten.