Jedinovertser, en retning, opstået år 1800 inden for de gammeltroende, der tilslutter sig den russisk-ortodokse kirkes ("ene") tro, men i øvrigt holder fast ved de gamle ritualer.