Javanesisk, vestaustronesisk sprog, som er modersmål for over 75 mio., især på Java. Javanesisk, hvis struktur minder om malajisk, var i oldtiden det kulturelt dominerende sprog i det nuværende Indonesien. Den oldjavanesiske skrift, kavi, der er beslægtet med den tidlige burmesiske skrift og indført fra Indien med buddhismen, blev først i 1800-t. afløst af det latinske alfabet. Bemærkelsesværdig er den traditionelle skelnen mellem krama 'høj stil' og ngoko 'lav stil', fx kula over for aku 'jeg'. Krama anvendes ved henvendelser til personer med høj social eller officiel status, mens ngoko bruges, når man taler til personer af lavere stand og yngre familiemedlemmer eller udtrykker følelser. Allerede i den gamle kavi-skrift er der markører til angivelse af social status.