En jackknife er en statistisk metode til bestemmelse af fordelingsegenskaber for en stikprøvefunktion. Ud fra et datasæt med \(N\) observationer genereres \(N\) nye datasæt af størrelse \(N−1\) ved at udelukke en observation ad gangen. For hvert genereret datasæt udregnes værdien af stikprøvefunktionen, og den derved fremkomne fordeling studeres. Se også bootstrap.