Infertilitet, (af in- og lat. fertilitas 'frugtbarhed'), manglende frugtbarhed, se barnløshed.