Indianere er de folk, som sammen med inuit og aleuter udgør den oprindelige befolkning i Nord-, Syd- og Mellemamerika og på De Caribiske Øer.

Faktaboks

Etymologi
Ordet indianer kommer via tysk fra spansk indiano 'indisk, inder'.
Også kendt som

indfødte amerikanere, oprindelige amerikanere

Da Columbus i 1492 krydsede Atlanterhavet og nåede Caribien, troede han fejlagtigt, at han var kommet til Indien. På baggrund af den misforståelse har indianer lige siden været brugt om den nye verdens oprindelige befolkninger.

Betegnelsen indianer bruges i dag i en videre betydning end blot at henvise til fysisk afstamning og fænotypiske karakteristika. Både kultur, sprog og identitetsopfattelse lægges til grund for definitionen af, hvem der er indianer.

Tidligere antropologiske studier af indianere begrænsede sig ofte til enkelte lokalsamfund, og indiansk kultur og identitet blev sat i direkte forbindelse med tiden før mødet med europæerne. Selvom den langvarige isolation fra resten af verden har betydet, at udviklingen på de amerikanske kontinenter på mange måder har haft sit eget forløb, er moderne indiansk kultur og identitet imidlertid på godt og ondt et resultat af mødet med europæerne.

Ordet indianer er forskelligt ladet, alt efter hvor i den amerikanske verden man er. I Latinamerika har indio således en negativ og nedladende klang, og den indianske befolkning kaldes i stedet ofte campesinos ('landboere') eller indígenas ('oprindelige'). I det meste af det engelsksprogede Nordamerika kan indian være forbundet med såvel negative som positive værdier, hvorfor den mere neutrale betegnelse Native American ('indfødt amerikaner') ofte benyttes.

Indvandringen til de amerikanske kontinenter

Der har længe været stor uenighed om, hvor lang tid det indianske folk har befundet sig på de amerikanske kontinenter, og hvorfra indvandringen er sket. En udbredt teori har gået på, at den første indvandring fandt sted fra Asien omkring 15.000 f.v.t., mod slutningen af den sidste istid. Andre forskere har skubbet tidshorisonten adskillige årtusinder længere tilbage, mens endnu andre har fremført, at indvandringen er sket fra Vesteuropa over Atlanten. Nyere genetiske undersøgelser har overbevisende redegjort for, at der har eksisteret en genetisk kløft mellem to grene af indianske folk, som er smeltet sammen på de amerikanske kontinenter: en østasiatisk linje og en sibirisk linje. Amerikanske indianere er resultatet af denne sammensmeltning af de to linjer.

En voldsom befolkningsnedgang fulgte med europæernes opdagelse af Amerika. Den oprindelige befolkning blev ramt af den formodentlig største demografiske katastrofe i verdenshistorien og reduceredes formentlig med 80-90 procent. Den væsentligste årsag var epidemier, der skyldtes europæiske sygdomme som mæslinger, skoldkopper, kighoste og kolera, som ikke før havde været kendt i den nye verden, og som indianerne derfor ikke havde udviklet resistens over for. Overgreb, folkemord, krig og socialt kaos, som fulgte med koloniseringen, bidrog yderligere til affolkningen. Den indianske befolkning på øerne i Caribien blev stort set udryddet. Siden er udviklingen vendt mange steder, og en fornyet tilvækst i de indianske befolkninger finder sted.

Nordamerika

De første palæoindianske folk, som var indvandrere fra Asien, drev jagt på storvildt som mammut, vild hest, bison, antilope og kamel på tundraen og sletterne foran isen. Læs mere om Nordamerikas indianere.

Mellemamerika

De første indianere i Mellemamerika var storvildtjægere. De ældste fund, som kan dateres med sikkerhed, er fra ca. 10.000 f.v.t. Læs mere om Mellemamerikas indianere.

Sydamerika

Vores kendskab til Sydamerikas indianere og deres kultur i tiden indtil spaniernes invasion i første halvdel af 1500-tallet bygger stort set udelukkende på arkæologisk materiale. Læs mere om Sydamerikas indianere.

Sprog

De hen ved 840 oprindelige sprog i Nord-, Mellem- og Sydamerika kan inddeles i ca. 35 ætter og familier. Herudover er der 60-80 sprog, som det endnu ikke er lykkedes at klassificere. Indianske sprog tales skønsmæssigt af ca. 27 mio. mennesker. Læs mere om indianske sprog.

Religion

De indianske kulturer indeholder en religiøs mangfoldighed, som er vanskelig at sammenfatte. Læs mere om indiansk religion.

Kunst

De indianske kulturer har en lang tradition for kunstnerisk udfoldelse. Kunsten er meget forskelligartet, ikke mindst afhængig af hvor den optræder. Læs mere om indiansk kunst.

Musik

Såvel hos de nordamerikanske som hos de syd- og mellemamerikanske indianere er musik og dans uløseligt knyttet sammen. Læs mere om indiansk musik.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig