Indianer, (af sp. indiano inder, indianer), oprindelig amerikaner; person, der nedstammer fra Amerikas ældste befolkning (foruden inuitterne).