En imaginær forbrydelse er inden for strafferetten det forhold, at en person pga. en retsvildfarelse anser sin handling for strafbar, fx samleje med en 15-årig i den fejlagtige tro, at den strafferetlige aldersgrænse er højere. En imaginær forbrydelse kan ikke straffes, heller ikke som forsøg, da den ikke omfattes af en straffebestemmelse.